Skive Løbet 2019


Skive Løbet afvikles for 47. gang den 7. og 8. september 2019. 

Løbet forgår i skønne omgivelser med ruter langs Limfjorden, langs engene ved Karup Å og i Krabbesholm Skov, der løbes på asfalt, stisystemer og skovstier.

Det er et af de største motionsløb i Jylland, og det arrangeres af Skiveløbsudvalget.

Parkering ved Skiveløbet:

  • Følg skiltningen på Havnevej.
  • Følg P-personalets henvisninger.
  • Parkering på Havnen så længe der er plads, derefter henvises til dyrskuepladsen.

Se mere vedrørende parkering her

 

Med venlig hilsen

Viggo Poulsen

Formand for Skiveløbet